7 - 8 marsP5

Cooperative Cities Umeå

Digitaliseringen skapar möjligheter till valfrihet och utveckling där vi som invånare kan ta del av ett gemensamt utbud. Vi behöver samtidigt ställa oss frågan vem som ska äga de digitala plattformar som vi i egenskap av användare bidrar till att utveckla. 

Den svenska regeringen har uppmärksammat betydelsen av gemensamt ägda digitala delningsplattformar med koppling till hållbara framtida städer, vilket bidrog till att Vinnova utlyste projektet Sharing Cities Sweden som nu drivs i fyra svenska städer, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. En arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar. Vi vill framför allt utforska hur vi bygger en hållbar infrastruktur i syfte att transformera lokal ekonomi.


Upplägg

Dag 1

11.00-11:30 Incheckning, P5
11.30-12.45 Lunch
13.00-13.20
 Inledning
13.20-
17.00 Keynotes & Workshops
17.00-17.30
 Summering dag 1 
18.30- Middag (frivilligt arrangemang)

Dag 2

08.30-09.00 Incheckning, kaffe
09.00-11:30
Keynotes & Workshops 
11.30-12.00 Summering dag 2
12.00-13.00
Lunch och avslutning

Speakers

Marco Torregrossa
Workforce and Labour Markets Advisor

Marco specializes in management of a distributed workforce, digital work on platforms and the impacts of flexible labor regulations on the future of work. Secretary General at the European Forum of Independent Professionals and the Coordinator of European Freelancers Week, the world’s largest annual campaign celebrating independent work and helping millions of Europeans discover the Freelance Economy. Former policy officer in the EU Commission and an employment lawyer by training.

Läs mer

Frida Wikström
Kommunikatör, handledare och producent

Frida utvecklar och driver den svenska versionen av den kooperativa kulturella frilansplattformen Smart. Hon har lång erfarenhet som frilansande kreatör och kulturproducent. 2013 grundade hon Floating Pictures som har drivit flera profilerade interaktiva ljuskonstevenemang i det offentliga rummet i Sverige och i Storbritannien. 

Läs mer

Kes McKormick
Associate Professor, Lund Univ.

Kes forskar kring Urban living labs och hållbarhetspolicy och är programansvarig för Sharing Cities Sweden. Fellow at the Victorian Eco-Innovation Lab (VEIL) at Melbourne University, Australia working with 100% renewable energy, zero energy buildings, electric vehicles, advanced biofuels and the bio-economy, distributed systems, one planet living, greening the economy, and visions and pathways for sustainable urban transformation.

Läs mer

Beata Wickbom
IT-entreprenör och digital strateg

Rådgivare, föreläsare och moderator inom affärsutveckling och strategi, digital marknadsföring och onlinekultur. Beata är en av förgrundsgestalterna i den svenska internetindustrin och har bland annat grundat branschkonferensen SIME. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och initiativtagare till HejDigitalt! i Almedalen. 

Läs mer

Jörgen Lööf
CEO, ElectriCity

Jörgen är VD för ElectriCITY Hammarby Sjöstad, en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer, som arbetar med ”att förnya en ny stad”. ElectriCITY har av Energimyndigheten fått i uppgift att skapa möten mellan små innovativa företag/uppfinnare och stora användare av cleantech, inom energi, transport och återvinning/delningsekonomi.

Läs mer

Elin Bergman
Cradlenet & WWF

Elin arbetar på Världsnaturfonden WWF där hon ansvarar för företagssamarbeten. Tidigare har hon arbetat som kommunikations- och marknadschef på ett hållbarhetskonsultföretag. Elin vill arbeta för att cirkulär ekonomi ska gå från att vara en vision och teori till att bli en konkret affärsmodell som företag ser som en självklarhet i Sverige.

Läs mer

Sepehr Moussavi
Chief Sustainability Officer

Sepher chairs the national technical committee of Swedish Standards Institute (SIS) on Sustainable Urban Food Production, is the chair to SIS’s national technical committee on Sustainable and Smart Cities and Communities, works with European Committee for Standardization (CEN) on Smart and Sustainable Cities and Communities platform.

Holding Masters degrees in Agroecology and Business Administration, multinational background and working experiences provide him with an overall understanding of our global sustainability challenges. Sepehr is also TEDx fellow. 

Läs mer

Per Levén
Universitetslektor, Institutionen för informatik

Projektledare, användarcentrerade delningsplattformar och nya delningslogiker. Användarcentrerade delningsplattformar är anpassade till varje användares önskemål och ger alla en möjlighet att själva utveckla och äga egna delningsplattformar. Många digitala delningsplattformar har nått stora kommersiella framgångar i större metropoler, men tycks ha svårt att få samma genomslag i andra städer som därigenom inte får del av ett rikare och mer hållbart samhälle i nivå med de möjligheter som många ser i dessa. 

Läs mer

Sophie Nachemson Ekwall
PhD SSE, Senior advisor Global Challenge

Sophie forskar vid SIR Centre for Sustainable Markets at the Stockholm School of Economics och har gett ut flera publikationer tillsammans med Global Utmaning, bland annat Ett Sverige där anställda äger. Ett av FN:s mål för en hållbar utveckling är en inkluderande, hållbar och långsiktig tillväxt. Det kräver att inte bara det finansiella systemet fungerar annorlunda utan att hela ekonomin måste bygga på hållbara principer. Finns det något sätt att skapa en hållbar tillväxt, som tar hänsyn till klimat och social inkludering? Hur ser en sådan väg framåt i så fall ut?

Läs mer

Jan Markendahl
Associate Professor, Wireless Infrastructure

Jan är forskare och projektledare för det nyligen initierade Cities-as-a-Platform. Storskalig, datadriven innovation i städerna kräver en gemensam infrastruktur för data. Städerna ska under projektet tillsammans definiera ett gemensamt ramverk för en plattform samt gemensamma principer för användandet. Det reducerar risken för inlåsningseffekter samtidigt som man öppnar upp för innovativa tjänster från tredjepartsutvecklare enligt samma mekanismer som med en smartphone. 

Läs mer

Frida Panoussis
Professional graphic recorder

Frida ritar när någon talar: Graphic Recorder, mötesritare, live-illustratör som visualiserar och sammanfattar det som sker under möten, föreläsningar eller event. En av få med denna unika kompetens att simultant lyssna och rita för att ge en extra dimension och minnesbilder där människor samskapar ett innehåll. Med mångårig erfarenhet från näringslivet, utbildningar och kundmöten tillför hon den samsyn som så väl behövs i dagens komplexa verklighet.

Läs mer

Karin Svensson
Redaktör, Hållbar Stad

Karin är redaktör för Hållbar stad och knuten till ArkDes: arkitektur- och designmuseet. Många av regeringens satsningar handlar om att stötta kommuner i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling. För ett stöd i genomförandet av politiken finns Rådet för hållbara städer, ett forum för myndighetscheferna vid strategiskt viktiga myndigheter för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Viktor Zaunders
Implementing Regenerative Enterprises

Viktor är hållbarhetsentreprenör och projektledare för R:ekobyn i Röstånga. Han har varit med och utvecklat Local Food Nodes plattform för närproducerad mat och håller workshops och hackathon i tillämpade metoder som permakultur och holochain både i Sverige och i andra länder.  

Läs mer