Anmäl dig här

7 - 8 marsP5

Cooperative Cities Umeå

Digitaliseringen skapar möjligheter till valfrihet och möjligheter, där vi som invånare och aktörer kan medverka till en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver samtidigt ställa oss frågan vem som ska äga de digitala plattformar som vi i egenskap av användare bidrar till att utveckla.

Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. En arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar. Vi vill framför allt utforska hur vi bygger en hållbar infrastruktur i syfte att transformera lokal ekonomi.

Den svenska regeringen har uppmärksammat betydelsen av gemensamt ägda digitala delningsplattformar med koppling till hållbara städer. Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlystes projektet Sharing Cities Sweden 2017 som nu drivs genom testbäddar i fyra svenska städer, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.

Anmäl dig här


Program

Torsdag 7 mars

11.00 Incheckning 

11.30-12.45 Lunch på P5

12.50-13.00 Välkommen till Umeå

Moderator: Beata Wickbom

 Nils Larsén, Ordförande Umeå kommuns Hållbarhetsutskott

Johan Gammelgård, Administration- och innovationsdirektör, Umeå kommun

Hanna Dermes Gibson, Affärsutvecklare, Coompanion Nord

  13.05-13.40 KEYNOTE: Platta ägarformer och plattformar

  Talare: Sophie Nachemson Ekwall, Global Utmaning

  13.50-14.50 Session A: Delande städer

  Moderator: Ingela Hjulfors-Berg

  13.50-14.50 Session B: Hållbara gigs och nya skills

  Moderator: Beata Wickbom

  14.50-15.20 Fikapaus

  15.30-17.00 Workshop: Platform Design and Validation (engelska)

  Workshopledare: Marco Torregrossa

  15.30-17.00 Case: Göteborg och digital demokrati

  Moderator: Beata Wickbom

  17.15-17.30 Avslutning Dag 1

  17.30-18.30 Förfriskningar


  18.30-21.00 Kvällsevenemang: Ta del av en unik middag och den samiska kulturen!Vi rundar av konferensdagen med en unik upplevelse hos den Samiska föreningen Såhkie http://www.sahkie.se/. Vi kommer få ta del av den samiska kulturtraditioner och traditionella rätter. Under kvällen kommer vi får höra hur den samiska traditionen hanterar dagens digitala samhälle och för de som vill kommer möjlighet till lassokastning och träsnideri finnas.

  OBS! Middag sker runt öppen eld, tänkt på klädseln. Gratis buss avgår utanför P5/Väven kl.18.30

  Kvällsaktiviteten bokas i samband med biljettköpet

  Fredag 8 mars

  08.30-08.40 Välkomna dag 2

  Frida Panoussis, Mötesritare

  Beata Wickbom, Moderator

  08.45-09.30 KEYNOTE: Equitable Pioneers (engelska)

  TalareTrebor Scholz, Platform Cooperative Consortium

  09.40-10.15 Tech Update: Delningsplattformar & Framtiden

  Talare: Jan Markendahl, KTH
                 Per Levén, Oskar Ahlman, Umeå Universitet

  10.15-10.40 Fikapaus

  10.45-11.10 KEYNOTE: Smart stadsodling

  Talare: Sepehr Mousavi

  11.30-12.10 Session A: Från Block Tech till Food Tech

  Moderator: Beata Wickbom

  11.30-12.10 Session B: Digitalt, Kollaborativt & Kooperativt

  Moderator: Åsa Minoz

  12.15-12.30 Summering & Tack Dag 2

   Medskick till entreprenörer

  Trebor Scholz, Platform Cooperative Consortium
  Roger Filipsson, Coompanion

  12.30 Lunch och avslutning


  Anmäl dig här

  Talare

  Beata Wickbom
  IT-entreprenör och digital strateg

  Rådgivare, föreläsare och moderator inom affärsutveckling och strategi, digital marknadsföring och onlinekultur. Beata är en av förgrundsgestalterna i den svenska internetindustrin och har bland annat grundat branschkonferensen SIME. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och initiativtagare till HejDigitalt! i Almedalen.

  Beata är vår moderator för konferensen!  

  Läs mer

  Trebor Sholtz
  Author; Professor, The New School NY

  Trebor Scholz is Associate Professor for Culture & Media at The New School in NYC. His book Uber-Worked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy (Polity, 2016) introduces the concept of “platform cooperativism” as a way of joining the co-op model with the digital economy. His edited volumes include Digital Labor: The Internet as Playground and Factory (Routledge, 2013), and Ours to Hack and to Own: Platform Cooperativism. A New Vision for the Future of Work and a Fairer Internet (listed by Wired Magazine as one of the Top Tech Books of 2017). Last year, he founded the Platform Cooperativism Consortium, which has received funding to support the ecosystem of platform coops over the next two years. 

  Läs mer

  Sophie Nachemson Ekwall
  PhD SSE, Senior advisor Global Challenge

  Sophie forskar vid SIR Centre for Sustainable Markets at the Stockholm School of Economics och har gett ut flera publikationer tillsammans med Global Utmaning, bland annat Ett Sverige där anställda äger. Ett av FN:s mål för en hållbar utveckling är en inkluderande, hållbar och långsiktig tillväxt. Det kräver att inte bara det finansiella systemet fungerar annorlunda utan att hela ekonomin måste bygga på hållbara principer. Finns det något sätt att skapa en hållbar tillväxt, som tar hänsyn till klimat och social inkludering? Hur ser en sådan väg framåt i så fall ut?

  Läs mer

  Marco Torregrossa
  CEO, Euro Freelancers

  Marco specializes in management of a distributed workforce, digital work on platforms and the impacts of flexible labor regulations on the future of work. Secretary General at the European Forum of Independent Professionals and the Coordinator of European Freelancers Week, the world’s largest annual campaign celebrating independent work and helping millions of Europeans discover the Freelance Economy. Former policy officer in the EU Commission and an employment lawyer by training.

  Läs mer

  Frida Wikström
  Kommunikatör, handledare och producent Smart Produktionshus

  Frida utvecklar och driver den svenska versionen av det europeiska anställningskooperativet Smart. Med över 85000 medlemmar i 9 länder och 45 städer är Smart den största kooperativa frilansplattformen i Europa. Smarts fokus är den sociala tryggheten för frilansare i den ökande gigekonomin. Frida har lång egen erfarenhet som frilansande kreatör och kulturproducent. 2013 grundade hon Floating Pictures som har drivit flera profilerade interaktiva ljuskonstevenemang i det offentliga rummet i Sverige, Frankrike och Storbritannien. 

  Läs mer

  Sepehr Moussavi
  Hållbarhets- och digitaliseringsexpert

  Sepehr Mousavi är ordförande för den Svenska nationella kommittén ‘’hållbara smarta städer och samhällen’’ på Swedish Standards Institute och representant of av den Europeiska sektorforumet Sustainable Smart Cities and Communities (SSCC SF). Arbetet innefattar  multidisciplinärt, hållbar och holistisk stadsplanering samt industriell symbios och cirkulär ekonomi. 

  Läs mer

  Jan Markendahl
  Associate Professor, Wireless Infrastructure

  Jan är forskare och projektledare för det nyligen initierade Cities-as-a-Platform. Storskalig, datadriven innovation i städerna kräver en gemensam infrastruktur för data. Städerna ska under projektet tillsammans definiera ett gemensamt ramverk för en plattform samt gemensamma principer för användandet. Det reducerar risken för inlåsningseffekter samtidigt som man öppnar upp för innovativa tjänster från tredjepartsutvecklare enligt samma mekanismer som med en smartphone. 

  Läs mer

  Jonathan Mattebo Persson
  Founder, Kollaborativ Ekonomi & SmartaKartan

  Jonathan Mattebo Person är medgrundare till Kollaborativ Ekonomi Göteborg, KEG. Det är en ideell förening som vill underlätta och främja en kollaborativ ekonomi. 

  Om en ska beskriva Kollaborativ Ekonomi med endast en mening, så kan en se det som att vi går från ägande till tillgång. Detta gäller inte bara konsumtion av prylar utan även finans, utbildning/kunskap och produktion. 

  KEG står även bakom utveckling av Smarta Kartan, www.smartakartan.se

  Smarta Kartan vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. Detta genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden och som är på gång. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar.

  Läs mer

  Jörgen Lööf
  VD, ElectriCity

  Jörgen är VD för ElectriCITY Hammarby Sjöstad, en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer, som arbetar med ”att förnya en ny stad”. ElectriCITY har av Energimyndigheten fått i uppgift att skapa möten mellan små innovativa företag/uppfinnare och stora användare av cleantech, inom energi, transport och återvinning/delningsekonomi.

  Läs mer

  Kes McKormick
  Associate Professor, Lund Univ.

  Kes forskar kring Urban living labs och hållbarhetspolicy och är programansvarig för Sharing Cities Sweden. Fellow at the Victorian Eco-Innovation Lab (VEIL) at Melbourne University, Australia working with 100% renewable energy, zero energy buildings, electric vehicles, advanced biofuels and the bio-economy, distributed systems, one planet living, greening the economy, and visions and pathways for sustainable urban transformation.

  Läs mer

  Frida Panoussis
  Professional graphic recorder

  Frida ritar när någon talar: Graphic Recorder, mötesritare, live-illustratör som visualiserar och sammanfattar det som sker under möten, föreläsningar eller event. En av få med denna unika kompetens att simultant lyssna och rita för att ge en extra dimension och minnesbilder där människor samskapar ett innehåll. Med mångårig erfarenhet från näringslivet, utbildningar och kundmöten tillför hon den samsyn som så väl behövs i dagens komplexa verklighet.

  Läs mer

  Paul Alvarado Mendoza
  Grundare och VD Tensaii

  Paul Alvarado Mendoza, grundare och VD av Tensaii är en innovativ, inspirerande och driven serieentreprenör med unik och mångfacetterad bakgrund. 

  Han har bland annat arbetat som linjeförare på en chipsfabrik, danspedagog, biträdande forskare, fritidsledare, eventsamordnare, social entreprenör, lektor, interaktionsdesigner, projektledare och användarupplevelsedesigner. Tensaii är ett konsultföretag som erbjuder konsultationer och analyser som främjar användarupplevelser genom design. Vi arbetar med vetenskapliga metoder för att förstå abstrakta och mjuka värden genom empati, kommunikation och iteration.

  Läs mer

  Per Levén
  Universitetslektor, Institutionen för informatik

  Projektledare, användarcentrerade delningsplattformar och nya delningslogiker. Användarcentrerade delningsplattformar är anpassade till varje användares önskemål och ger alla en möjlighet att själva utveckla och äga egna delningsplattformar. Många digitala delningsplattformar har nått stora kommersiella framgångar i större metropoler, men tycks ha svårt att få samma genomslag i andra städer som därigenom inte får del av ett rikare och mer hållbart samhälle i nivå med de möjligheter som många ser i dessa. 

  Läs mer

  Viktor Zaunders
  Implementing Regenerative Enterprises

  Viktor är hållbarhetsentreprenör och projektledare för R:ekobyn i Röstånga. Han har varit med och utvecklat Local Food Nodes plattform för närproducerad mat och håller workshops och hackathon i tillämpade metoder som permakultur och holochain både i Sverige och i andra länder.  

  Läs mer

  Petter Joelsson
  Projektkoordinator, Digidem Lab

  Medgrundare till Digidem Lab och entreprenör/organisatör inom webb och digitala tjänster för civilsamhället sedan femton år. Samarbetar med Madrid stad i utvecklingen av världens största medborgarplattform Consul och utvecklar medborgardeltagande för stadsdelar och bostadsbolag i Sverige. 

  Petter har tidigare startat den kooperativa kommunikationsbyrån Rabash och arbetat med digitala tjänster för Läkare Utan Gränser, Friends of the Earth International och Sverige för UNHCR.

  Läs mer

  Jonathan Naraine
  Arkitekt & Food System Designer

  Jonathan Naraine är arkitekt och matsystemdesigner på The Foodprint Lab arkitekter och arbetar med deltagande designprocesser kring stadsodling och lokal matproduktion. Jonathan är även projektledare och medgrundare till GrowGbg.com - en delningstjänst som matchar odlingsintresserade med odlingsbar mark. 

  Läs mer

  Praktisk information

  Att ta sig hit:

  Tåg/Buss 

  P5 ligger ca 700m (9 min promenad) söder om Umeå Centralstation och busstation.

  Flyg 

  Flygbuss

  Flygbussen avgår i samband med ankommande flyg och tar ca 10 min. Hållplats: Vasaplan, därifrån ca 500m gång till P5.

  Taxi

  Finns vid flyget och går även att förboka. Vi rekommenderar de miljövänliga alternativen; Umeå EcoRide och Umeå Eltaxi.

  https://www.umeecoride.se/

  http://www.umeaeltaxi.se/

  Boende

  U&Me hotell i anslutning till P5 där konferensen hålls. Rumspriset är 980:- inkl. moms och frukost. Ange bokningskod "staden2019" samt datum och andra preferenser till katarina.k@blahuset.nu eller pernilla.malmen@blahuset.nu


  Betalning via faktura

  Maila antal biljetter, namn, emailadress, biljettyp, faktureringsinformation och ev. specialkost till:
  ekonomigbg@coompanion.se